Kurumsal

Vizyon & Misyon

Vizyon

Tarım Kredi Holding, öz kaynaklarını üstün verimlilik ve katma değer ilkesi ile değerlendirerek ve yöneterek, ulusal ve uluslararası platformlarda, ürün ve hizmetleri hususlarında faaliyetlerini markalaştırmak ve halka arz etmek vizyonunun yapı taşlarını oluşturmaktadır. Araştıran, planlayan, üreten ve milli değerleri ile dünyayı tanıştıran yönetim anlayışı ile ekonomiye katkı sağlamaktayız. Yatırımları ile her alanda istihdam sağlayan Tarım Kredi Holding, insan ile teknolojinin hibrit ekosistemine önem vermekte ve desteklemektedir. İştirakleri ve hedefleri doğrultusunda tüm zorlukları aşarak kamuoyunun takdiri ile gelecek hedeflerine ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz.

 

Misyon

Tarım Kredi Holding, sürdürülebilir yaşam için akıllı üretim sahaları planlayarak ve faaliyete geçirerek, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının korunması için çaba göstermektedir. Gelecek nesilleri, donanımlı bir dünya vatandaşı olmaları ve üretime dahil olmaları için onları bilinçlendirmekte, Tarım Kredi Holding ilkeleri ile hayata adapte etmekteyiz. Değişen jenerasyon koşulları ve global farklılıklar arasında köprü kurarak, kuşaklar arasında bağlılıkları pekiştirmekteyiz. Kuruluşumuzun coğrafyasında, toplumu milli ve yerli değerlerimiz ile tanıştırmak ve bu değerleri yüceltmek en önemli hedefimizdir.